Lov vlkov

Zdrojom údajov sú záznamy o ulovení (úhyne) vlkov, ktoré nám po skončení loveckých sezón zaslalo MŽP SR na základe žiadostí o informácie.

Lov vlkov v sezóne 2019-2020   Hlásenky
Lov vlkov v sezóne 2018-2019    
Lov vlkov v sezóne 2017-2018    
Lov vlkov v sezóne 2016-2017    
Lov vlkov v sezóne 2015-2016    
Lov vlkov v sezóne 2014-2015    
Lov vlkov v sezóne 2013-2014    
Lov vlkov v sezóne 2012-2013    
Lov vlkov v sezóne 2011-2012    
Lov vlkov v sezóne 2010-2011