Aktuálne

Vlci znova v ohrození!

Nová vláda, na čele s ministrom pôdohospodárstva a ministrom životného prostredia sa rozhodla, že obnoví strieľanie vlkov a zruší jeho celoročnú ochranu.

Zatiaľ vydali kvótu lovu vlkov na najbližšiu sezónu. Prečítať si ju môžete TU.

Druhým krokom začali zmenu vyhlášky o celoročnej ochrane vlka. Táto zmena musí prejsť legislatívnym procesom a tam to vieme ovplyvniť.

Tu máte základnú informáciu o legislatívnom postupe, ktorý nás čaká. Toto nie je týždňový boj, záchrana vlka trochu potrvá.
MŽP vydalo predbežnú informáciu a k nej sme spísali našu pripomienku. Toto ešte nie je hromadná pripomienka, ktorá príde neskôr a ktorá sa podpisuje na internete.

Postup:

  1. Stiahnite si našu pripomienku
  2. Upravte si ju, vytvorte variácie na ten text, uberte čo uznáte za vhodné, pridajte vlastné názory.
  3. Zašlite upravenú pripomienku písomne poštou. Tentoraz ide hlavne o rýchlosť, je ju potrebné odoslať na adresu MŽP najneskôr do štvrtku 30.11.2023.

Adresa:
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor legislatívy
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Naše stanovisko je trochu odborný text a pripájame ho pre vašu inšpiráciu. Hlavne pošlite svoj list, najlepšie prvou triedou a doporučene so svojím menom a adresou, aby ste boli registrovaní ako tí, čo oficiálne pripomienkujú tento zámer. Je to podstatne účinnejšie ako množstvo podpisov pod náš text.

Ak chcete v budúcnosti pomôcť, registrujte sa na help@vlkolak.sk


Vlci nedávno v médiách:
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/pat-dovodov-preco-nelovit-agrorezort-vysvetlil-preco-odporucil-kvoty-na-60-vlkov/
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/23242225/ochranar-lukac-polovnickej-loby-sa-dari-robit-z-lovu-seliem-politicku-temu.html
Kvóty na odstrel vlka neprinesú zníženie škôd
EK prehodnocuje ochranu vlkov
https://svet.sme.sk/c/23206095/narast-vlkov-v-nemecku-sposobuje-emocionalnu-diskusiu-medzi-aktivistami-a-polovnikmi-su-rozbroje.html


Vyhláška k celoročnej ochrane vlka nadobudla právnu účinnosť

1. jún 2021

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20210601


Drahí priatelia vlkov,

dnes, 6. mája 2021, bola zverejnená vyhláška ministerstva životného prostredia, ktorá uzákoňuje celoročnú ochranu vlka.
Chcel by som vám preto poďakovať za podporu v tridsaťročnom boji za jeho záchranu.
Bol to dlhý boj, ktorého konca sa niektorí ani nedožili. Desať rokov naprávania zlého obrazu vlka v našej spoločnosti, desať rokov boja za zmenu slovenskej legislatívy a desať rokov tlaku na Európsku úniu, aby pomohla zastaviť zhoršovanie stavu vlkov na Slovensku.
Skončili časy, keď sa na Slovensku strieľali stovky vlkov celý rok a všade, kde sa ukázali. Skončili časy, keď sa vlci legálne trávili a chytali do želiez.
Tie časy sa skončili ani nie tak kvôli predkladaným vedeckým štúdiám alebo kvôli emóciám, ktoré zastrelenie každého vlka vyvolávalo v spoločnosti. Hlavným zdrojom víťazstva bola vytrvalosť a držanie sa hesla „Ňedac še a vitrimac!“.
Nech je to inšpiráciou a poučením pre každú snahu ochrániť prirodzené lesy Slovenska.
Teším sa na ďalšie stretnutia s vami v prirodzených lesoch hocikde na svete.
Nezabudnite! Ak prší, hrmí a blýska sa, určite príde o chvíľu krásne slnečné počasie s modrou oblohou.

Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK


Celoročná ochrana vlka je skutočnosťou

Dnes, na Deň Zeme 2021, sa uzavrela veľká kapitola boja Lesoochranárskeho zoskupenia VLK za celoročnú ochranu vlka na Slovensku. Minister životného prostredia Ján Budaj podpísal vyhlášku pre celoročnú ochranu vlkov.

Tlačová správa

Vyhláška dňa 6.5.2021 nadobudla právnu účinnosť zverejnením v Zbierke zákonov.

Príloha č. 39
k vyhláške č. 170/2021 Z. z.
ZOZNAM ŽIVOČÍCHOV, PRI KTORÝCH ŠTÁT ZODPOVEDÁ ZA ŠKODU

Vedecké meno Slovenské meno

Canis lupus vlk dravý

Príloha č. 5
k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

Carnivora – šelmy
CHU *, Canis lupus, vlk dravý, spoločenská hodnota je 3000 EUR


konečná mapa za sezónu 2020/2021


Odpoveď Európskej komisie na naše listy:

Cover letter
Odpoveď – anglicky
Odpoveď – slovensky


Podporiť nás na Európskej úrovni už môžu aj Poliaci vďaka aktivite organizácie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot:
https://petycja.pracownia.org.pl/akcja/zatrzymaj-odstrzal-wilkow-w-slowacji

A v rešpektovanom odbornom časopise Science vyšiel článok k strieľaniu vlkov na Slovensku. Kritizujú v ňom chýbajúce údaje o populácii, hrozby pre chov hospodárskych zvierat i dopad na potravinovú bezpečnosť SR, ktoré sme namietali aj my pri schvaľovaní kvóty na tohoročnú sezónu.

Science_1174.1.full
Science_1174.1.full (slovenský preklad)


Tento rok odsúdili na smrť, bez akejkoľvek argumentačnej odbornej podpory, 50 vlkov. Ostali nevypočuté naše argumenty, že škodám na hospodárskych zvieratách (desiatky tisíc € ročne) sa dá jednoducho zabrániť preventívnymi opatreniami (predovšetkým strážnymi psami), že vlk pomáha eliminovať klasický i africký mor ošípaných, že vlk pomáha znižovať stavy premnoženej raticovej zveri, ktorá spôsobuje mimoriadne škody (milióny € ročne) na poľnohospodárskych aj lesných kultúrach.

Zastavme tento zbytočný masaker vlkov.

Môžeme to dosiahnuť jednoducho. Celoročnou ochranou vlka, ktorú dosiahneme jeho zaradením medzi chránené živočíchy v pripravovanej vyhláške ministerstva životného prostredia.

Podporte túto snahu svojim podpisom pod našu hromadnú pripomienku tu:
http://www.ekoforum.sk/peticia/ochrana-vlka


Ak chcete pomôcť zastaviť plánovaný lov päťdesiatich vlkov, pošlite listy a emaily na Európsku komisiu a ministrovi pôdohospodárstva.

Inšpirovať sa môžete tu:

Súkromný list Juraja Lukáča Európskej komisii (písomná adresa je v liste, email: cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu)

Univerzálny list Európskej komisii v slovenčine, len doplňte svoje meno, adresu, podpis a prípadne obmeňte svoje argumenty (kľudne posielajte, v EK vedia spracovať listy v jazykoch každej členskej krajiny)

Univerzálny list Európskej komisii v angličtine, len doplňte svoje meno, adresu, podpis a prípadne obmeňte svoje argumenty

List ministrovi pôdohospodárstva (písomná adresa je v liste, email: jan.micovsky@land.gov.sk )

Ďakujeme za všetkých zachránených vlkov


Dňa 23. októbra 2020 schválilo ministerstvo pôdohospodárstva lov vlka v poľovnej sezóne 2020/2021 v počte 50 jedincov.

Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo okamžite sťažnosť Európskej komisii, kde žiada obnovenie konania voči Slovensku pre porušenie európskej a slovenskej legislatívy.

Sťažnosť LZ VLK.


Lesoochranárske zoskupenie VLK presadzuje v komisii zriadenej ministerstvom pôdohospodárstva v poľovníckej sezóne 2020/2021, nulovú kvótu pre lov vlka. Máme na to mandát od viac ako 50 000 občanov Slovenska, ktorí podpísali výzvu s touto požiadavkou.

Je to z týchto dôvodov:

  1. Vlk má významnú funkciu pri znižovaní škôd na poľnohopodárskych a lesných kultúrach, spôsobovaných premnoženou raticovou zverou
  2. Strieľanie vlkov neznižuje straty na hospodárskych zvieratách, práve naopak. Dáta z posledných rokov dokazujú , že najväčšie škody spáchané vlkmi na chovoch oviec a iných zvierat, nasledovali po rokoch, keď bol počet ulovených vlkov najväčší.
  3. Škody spôsobené jeleňmi a diviakmi na poľnohospodárskych a lesných kultúrach sú dvadsaťkrát väčšie ako škody , ktoré spôsobuje vlk na chovoch oviec a iných hospodárskych zvierat.
  4. Vlci africký mor ošípaných nešíria. Vlci naopak napomáhajú zamedzovania šíreniu AMO, ako to dokazujú vedecké štúdie.
  5. Požiadavka Európskej komisie pri infridžmente voči Slovensku v prípade strieľania vlka bola jednoznačná. Vyberanie jedincov z populácie (oficiálny termín strieľania vlkov) je možné len pri realizácii RELEVANTNÉHO monitoringu z celého územia Slovenska. Takýto monitoring komisii predložený NEBOL a ani tohto roku určite nebude.

Z týchto dôvodov, ak komisia, napriek argumentom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, určí inú ako nulovú kvótu na odstrel vlka, podá VLK sťažnosť Európskej komisii s tým, aby EK začala konanie proti Slovensku.


Celoročná ochrana vlka je logickým vyústením tridsaťročnej snahy o záchranu
tohto živočícha na Slovensku. Lesoochranárske zoskupenie VLK dosiahlo
začatie konania Európskej komisie proti Slovensku pre nedostatočnú ochranu
vlka, po čom nasledovali postupné zmeny v prospech ochrany tejto šelmy, od
zmenšovania plochy, kde sa môže loviť až po obmedzenie času lovu a počtu
zastrelených vlkov. LZ VLK tento rok požiadal v pripomienkovom konaní o
zmenu poľovného zákona a príslušných dvoch vyhlášok, pričom do schválenia
týchto legislatívnych zmien je nutné určenie nulovej kvóty pre lov vlka. Vlk
teda konečne dostane to, čo si želá výrazná časť občanov Slovenska. Právo na
spokojný a voľný život.

1. Lesoochranárske zoskupenie VLK sa stretne s ministrom životného
prostredia a ministrom pôdohospodárstva a predloží návrhy znenia príslušných
legislatívnych zmien

2. Lesoochranárske zoskupenie VLK bude do doby prijatia týchto zmien
požadovať ako člen kvótovacej komisie stanovenie ročnej kvóty odstrelu vlka
NULA.

Otvorená výzva na zastavenie lovu vlka na Slovensku


Tak, ako po minulé roky sme účastníkmi komisie pre veľké šelmy, kde presadzujeme prísnu ochranu šeliem. 18. 6. 2020 sme v rámci prípravy nového poľovného zákona požiadali MPaRVSR o zavedenie celoročnej ochrany.

Stanovisko VLKa k poľovnému zákonu 2020/06